Günay Dijital Tekstil – 0212 232 04 32

Türk Bayrakları

Türk Bayrakları

 

Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı, Bayrak Kanunu’nda belirtilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla, beyaz ay yıldızlı Albayrak’tır. Türk Bayrağı’nın ölçüleri, renkleri ve kullanım şekilleri Kanunlar ile belirlenmiştir.

Yasaklar:

Madde 7 –
Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.

Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz.

Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar:

Madde 8 –
Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır.
Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır

T.S.E.’ nin 4 Nisan 1985 ve 29 Eylül 1995 tarihli kararı ve Resmi Gazete’nin 20 EYLÜL 1985 tarih ve 1875 sayılı tebliği ile Türk Bayrağı ve Kumaşı’nın standardı belirlenmiş olup, bayrakların imalatı ve satışı ayrıca fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından aşağıdaki standartlara bağlanmıştır. Buna göre TÜRK BAYRAĞI İmalatçısının “T.S.E. Kalite Belgesi” alma mecburiyeti ve T.S.E. Standartlarına göre kumaş imalatı yapma mecburiyeti kanunen gerekli ve zorunludur.

TÜRK BAYRAĞI KUMAŞI:

Madde 5

Bayrağın eni 50 santimetre veya katlarıdır. Binek taşıtlarına çekilecek bayrağın ebadı 20 X 30 cm.dir.

Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğü ile mütenasip olacaktır.

Şiddetli rüzgar ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta bayrak çekilebilir.
Türk Bayrağı başka bayraklarla birlikte kullanıldığı zaman diğerlerinden küçük olmamalıdır. En az aynı boyda olmalıdır.

TÜRK BAYRAĞI EBATLARI:

20 x 30 cm
30 x 45 cm
50 x 75 cm
70 x 100 cm
100 x 150 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm
300 x 450 cm
400 x 600 cm
600 x 900 cm
800 x 1200 cm
1000 x 1500 cm

Daha büyük ebatlı bayraklar sipariş üzerine imal edilebilmektedir.